O projektu

Počátek projektu sahá až k roku 2010, kdy pod názvem Týden kávy vznikl první kávový festival v České republice. Během 10 let se do Týdne kávy zapojily desítky kaváren a uskutečnily se stovky přednášek a kávového programu.

Projekt se ovšem začal rozvíjet i za hranice Brna a týdenní formát jednou za rok se ukázal, že je limitující. Proto se vyvinul a vznikla Káva Spojuje, která propojuje veřejnost s kavárnami, kavárny s pražírnami a dalšími kavárenskými guru; a a pražírny s firmami. 

Na stránkách projektu tak najdete přehled zapojených kaváren, kávajobs, kávovou mapu i blog.